Formularz reklamacyjny

FORMULARZ REKLAMACYJNY
(reklamacja na podstawie rękojmi)

 

 

DANE SPRZEDAWCY

SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b, 53-431 Wrocław

NIP 8971115425, REGON 930989933

tel. 71 785 55 23, 71 343 59 28, e-mail: biuro@sunpress.pl

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko

 

Adres do korespondencji:

 

Adres e-mail:

 

DANE DOTYCZĄCEUMOWY SPRZEDAŻY

Numer zamówienia:

 

Data zawarcia umowy sprzedaży:

 

Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub inny dowód zakupu:

 

OZNACZENIE REKLAMOWANEGO PRODUKTU

Opis produktu (np. rodzaj ogłoszenia, nekrologu, kondolencji )

 

Cena produktu:

 

OKREŚLENIE WADY

Opis wady

 

Data stwierdzenia wady:

 

ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)

Nieodpłatna publikacja ogłoszenia, nekrologu, kondolencji w innym terminie (usunięcie wady)

 

Obniżenie ceny ogłoszenia

Kwota obniżenia ceny:

 

Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy (Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

 

ZWROT PIENIĘDZY (dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny produktu albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta:

 

Inny sposób zwrotu pieniędzy:

 

INNE UWAGI KLIENA

 

 

 

 

DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA

Miejscowość, data:

 

Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Pobierz formularz w formacie PDF


Gazeta Wrocławska nekrologi, nekrologi Wrocław, Nekrologi Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza nekrologi, nekrologi Gazeta Wr., Wrocław nekrologi, Gazeta Wrocławska nekrologi, Gazeta Wyborcza nekrologi Wrocław, Wyborcza nekrologi, Nekrologi Wyborcza Wrocław, Wyborcza Nekrologi Wrocław, Zakłady pogrzebowe Wrocław, Zakłady kamieniarskie Wrocław, Usługi pogrzebowe Wrocław